G A L E R I A   S Z T U K I   W S P Ó Ł C Z E S N E J   W   K O Ł O B R Z E G U
ul. Armii Krajowej 12 | 78100 Kołobrzeg
(prawe skrzydło Ratusza)

.

Regionalne Centrum Kultury Dział Wystawienniczy Galeria Sztuki Współczesnej PROSI osoby odwiedzające galerię i chętnie uczestniczące w wernisażach o przesłanie swego e-maila na poniższy adres poczty elektronicznej dariusz.kaleta@rck.kolobrzeg.eu z dopiskiem w tytule ZAPROSZENIE. Do tych osób będą wysyłane elektroniczne zaproszenia na wystawy.

Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu powołana została 1 lutego 1988 roku Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Siedzibą jest parter prawego skrzydła ratusza - neogotyckiej budowli w centrum miasta. Prowadzona była od początku przez państwa Adelę i Jerzego Ściesińskich. Od dnia 01.01.2002 dyrektorem galerii został Dariusz Kaleta. W galerii dokonano już ponad 130 ekspozycji dzieł znamienitych polskich i zagranicznych twórców m.in. Władysława HASIORA, Zdzisława BEKSIŃSKIEGO, Marto ANTO, Józefa Szajny, Antoniego Fałata. Przy współpracy z wieloma Biurami Wystaw Artystycznych w kraju odbywają się w Kołobrzegu liczne wystawy, jak Ogólnopolskie Biennale Pasteli, edycje Biennale Sztuki Sakralnej SACRUM. Galeria oprócz wystaw, wernisaży prowadzi również działalność edukacyjną. Odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży, nie tylko z Kołobrzegu. Celem tych lekcji jest zapoznanie młodych ludzi ze sztuką współczesną i minionych epok. Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem poniedziałków i przerw, w czasie których przygotowywana jest nowa wystawa.
Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, niektórych świąt i przerw, w czasie których przygotowana jest nowa wystawa.
Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem niedziel i poniedziałków, niektórych świąt i przerw, w czasie których przygotowana jest nowa wystawa. Wystawy można zwiedzać w godz. 10.00 - 17.00. W Galerii eksponowane są wystawy indywidualne i zbiorowe plastyków kołobrzeskich i plastyków różnych środowisk artystycznych Polski oraz z innych krajów. Realizujemy działalność edukacyjną dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: komentarze do wystaw, projekcje filmów o sztuce oraz udzielamy informacji dot. twórczości plastycznej. Prowadzimy działalność wydawniczą: katalogi, ulotki, plakaty itp. Kolekcjonujemy dzieła współczesnych artystów polskich. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki współczesnej i rzemiosła artystycznego.