JERZY CHRUŚCIEWICZ - urodził się w roku 1924 w Kryłowie n/ Bugiem pow. Hrubieszów. Magister wychowania plastycznego, instruktor kategorii "S" w zakresie teatru i kategorii "S" w zakresie choreografii. Ukończył Studium Teatralne i Choreograficzne w Gdańsku. Studia Plastyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Od roku 1947 obok pracy nauczycielskiej, nieprzerwanie prowadził zajęcia plastyczne, zespoły teatralne i taneczne z młodzieżą szkół podstawowych, średnich, studentami SN oraz - dorosłymi. Od roku 1968 był instruktorem metodycznym, następnie wizytatorem wychowania plastycznego w pow. Kołobrzeskim. Równolegle z tą pracą uprawiał działalność twórczą w zakresie scenografii, rysunku, grafiki i malarstwa. Brał udział w plenerach i wystawach zbiorowych ZNP. Był założycielem - reżyserem i scenografem Teatrzyku Lalki i Aktora "PINOKIO", który działał 15 lat.

Powrót