Stowarzyszenie GRUPA KOŁOBRZEG

Bez wątpienia istnieniu ludzkiemu sens nadaje życie twórcze. Świadomość tego towarzyszy także plastykom kołobrzeskim. Przekonujemy się o tym oglądając wystawione prace artystów.

Nie wartościując przedstawionych dzieł, co pozostawić należy samemu odbiorcy, zwróćmy uwagę na różnorodność poszukiwań tematycznych oraz przesłań mocno związanych z indywidualnymi doświadczeniami, a także na rozmaitość rozwiązań formalnych i użytych technik. Rodzi się wobec powyższego pytanie: co łączy, nie licząc pasji, owych kilkunastu artystów?

Co daje tytuł wspólnego wystąpienia? Wszak nie sposób postrzegania rzeczywistości (zewnętrznej i wewnętrznej), nie artykulacja, nie techniki warsztatowe. Ba, częstokroć kłócą się tu ze sobą nawet klimat i poetyka prezentowanych prac. Więcej. Różnią także lata, doświadczenia pokoleniowe, dorobek, obecne miejsce zamieszkania twórców. Elementem scalającym nie jest również manifest programowy, bowiem takowego nie ma.

A jednak, mimo wymienionych sprzeczności, istnieje łącznik uzasadniający grupową prezentację. Stanowi go dosyć szeroko pojęta wspólnota środowiskowa. Po prostu klimat nadmorskiego miasta. PUNKT STARTU TWÓRCZEJ PRZYGODY, CZĘSTO DEBIUTÓW.

Lech Marek Jakób


Jak wynika z przytoczonych fragmentów artykułów wstępnych do katalogów wcześniejszych wystaw artystów kołobrzeskich, nie łączy ich żadne credo artystyczne, ani tym bardziej manifest artystyczny.

Nic, poza więzią z miastem rodzinnym, miastem nad wielką wodą, MIASTEM, Z KTÓRYM ZWIĄZANE SĄ ICH SERDECZNE MYŚLI... Niby nic, a zarazem tak wiele.

Jerzy Ściesiński

Artyści Grupy Kołobrzeg

Irena Wanda Koźmińska

Wanda Irena Koźmińska - ukończyła studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Członek PSEP stowarzyszenia artystów plastyków. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. Uczestniczyła od 1977 r w około 230 wystawach (w tym 28 indywidualnych: w kraju, w Niemczech i w Finlandii). Wystawy międzynarodowe: Ostrów Wlkp., Kraków, Antonin, Grudziądz, Kalisz Wlkp., Racibórz - wyróżnienie, Katowice, Gliwice, Skierniewice, Wadowice, Berlin (Niemcy), Sint Niklaas (Belgia), Wino (Litwa) - wyróżnienie, Rijeka (Chorwacja), Buenos Aires (Argentyna), Albenga (Włochy), Troki (Litwa). Wystawy ogólnopolskie: Leszno, Warszawa - nagroda, Gdańsk, Ostrów Wkp. - nagroda, Łódź, Gorzów Wkp. -nagroda, Suwałki - nagroda, Szklarska Poręba, Lublin - wyróżnienie, Katowice, Zamość - nagroda, Zielona Góra- nagroda, Świebodzin - nagroda 1997 i 1998 r, Rzeszów, Lagów, Sopot- wyróżnienie 1996, 1997, nagroda 1997, Kraków, Wola Okrzejska, Weliczka. Uczestniczyła również w wystawach środowiskowych prezentowanych w kilkudziesięciu miastach Polski oraz w Niemczech i Bułgarii. Welokrotnie nagradzana i wyróżniana w wojewódzkich konkursach plastycznych. Prace w zbiorach prywatnych, w muzeach i instytucjach w kraju oraz w Anglii, Argentynie, Australii, Bułgarii, Brazylii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, na Litwie, Łotwie i we Woszech.


Romuald Wiśniewski

Romuald Wiśniewski urodził się w Zielonej Górze 20 kwietnia 1963 roku. Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał w 1991 roku. Jego profesorami byli m.in. Gustaw Zemła , Jan Kucz, Tadeusz Łodziana, Piotr Gawron, Janusz Pastwa. Prace rysunkowe przyniosły mu wyróżnienie wśród studentów Wydziału Rzeźby w 1991 roku. Pracuje twórczo w dziedzinie rzeźby w brązie, kamieniu, ceramice i drewnie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz Anglii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech, USA. Od 1995 - 1999 Prezydent Związku Artystów Rzeźbiarzy Okręgu Warszawskiego. W 1999 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Wystawy indywidualne: 1992 - Urząd Miasta i Gminy - Ożarów Mazowiecki; Galeria u Jadźki - Zielona Góra; 1997 - Galeria u Jadźki - Zielona Góra; 2000 - Galeria Sztuki Współczesnej - Kołobrzeg; 2000 - ZPAP Szczecin - Galeria "Kierat"; 2000 - Galeria Sztuki 2000 - Warniłęg Udział w wystawach zbiorowych: 1990, 1991 - BWA Ciechanów; 1991 - Muzeum ASP - Warszawa; 1992 - Galeria ZAR - Warszawa "Zimowy Salon Rzeźby" laureat GRAND PRIX; 1993, 94, 95, 96, 97 - Galeria ZAR - Warszawa "Zimowy Salon Rzeźby" srebrny medal; 1994 - Galeria ZAR - Warszawa "Zimowy Salon Rzeźby"; 1997 - Galeria Sztuki Współczesnej - Kołobrzeg "Gemeinsam - razem"; 1998 - Galeria ZAR Warszawa "Wiosenny Salon Rzeźby"; Galeria PANKOW - Berlin "Gemeinsam - razem"; GSW - Kołobrzeg "Salon Letni 98"; Galeria Moje Archiwum Koszalin - Miejsce II; VI - Międzynarodowe Sympozjum Artystów - "Przekształcenie Przestrzeni" - TUCHOMIE; 1999 - GSW Kołobrzeg "Salon Letni 99"; VII - Międzynarodowe Sympozjum Artystów - "Przekształcenie Przestrzeni" - TUCHOMIE; 2000 - BWA Gorzów Wlkp. "SAKRUM"; GSW Kołobrzeg - "SAKRUM"


Dariusz Kaleta

Dariusz Kaleta urodził się w roku 1960 w Lubaniu Śląskim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach uzyskując dyplom w 1987 r. Do roku 1998 mieszkał w Świętochłowicach. W Kołobrzegu mieszka od roku 1998. Uprawia malarstwo sztalugowe. Ważniejsze wystawy: 1984 - wystawa Sztuki Sakralnej w Chorzowie, 1987 - "Dyplom'87" - BWA, Katowice, 1998 - XII Biennale Plakatu, BWA Katowice, 1989 - "Debiut'89" - l indywidualna wystawa malarstwa w galerii ZPAP "Dworcowa" w Katowicach, 1989 - Inter Art'89 - Poznań; 1990 - II wystawa środowiska katowickiego ZPAP - BWA Katowice; 1991 - II indywidualna wystawa malarstwa w BWA Ciechanów; 1992 - Auction of Contemporary Polisch National Fund. - New York; 1994 - l Triennale Autoprtretu im. Jacka Malczewskiego - BWA Radom; 1994 i 1996 udział w wystawie twórczości artystów miasta Chorzowa w galerii "Agnes" w stanie Layola (USA); 1997 - udziat w wystawie "Narodziny nowego wieku" w Paryżu (pod patronatem Akademii Malarzy Środkowej Europy). Swoje obrazy wystawia w galeriach "Top Artu" i w Domu Aukcyjnym "Rempex" w Warszawie.


Helena Bürkner

Helena Bürkner ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Pracowała jako nauczycielka szkół podstawowych w Białogardzie i sanatoriów dziecięcych w Kołobrzegu i w Dźwirzynie. Wystawia od 1983-go roku działając w Wojewódzkim Kole Nauczycieli Plastyków w Koszalinie. Prace swoje prezentowała w Koszalinie, Kołobrzegu,Szczecinie, oraz na wystawach poplenerowych w Poznaniu, Ciechanowcu, Kazimierzu Dolnym, Kłodzku.W 1985 r. otrzymała wyróżnienie w nauczycielskim konkursie " Zabytki Ziem Zachodnich i Północnych w Koszalinie. W marcu 2000 r. zorganizowała swą pierwszą wystawę indywidualną w Galerii GOK przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim. W marcu 2001 r. otrzymała pierwszą nagrodę w fotografii w Piątym Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literacko- Fotograficznym "Natura moich okolic " Brała udział w wystawach w Zielonej Górze, Polanicy, oraz z grupą plastyków z Ustronia Morskiego w Krakowie.


Zygmunt Jasnoch

Zygmunt Jasnoch - urodził się w roku 1955 w Kamieniu Pomorskim. W Kołobrzegu mieszka od 1958 roku W roku 1976 ukończył Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu. W 1977 roku podjął studia w Instytucie Inżynierii Środowiska Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, które ukończył w 1982 roku. Swoje uzdolnienia plastyczne rozwijał w Pracowni Kołobrzeskiego Ośrodka Kultury w latach 1974 - 1980, biorąc równocześnie udział w dorocznych przeglądach kołobrzeskiej plastyki nieprofesjonalnej organizowanych w Matej Galerii w Kołobrzegu oraz przeglądach wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzk Dom Kultury w Koszalinie. W roku 1977 bierze udział w wystawach: Plastyki Nieprofesjonalnej Ziem Północnych i Zachodnich w Szczecinie; II Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej we Wrocławiu i w Warszawie (1978); w wystawie plastyki amatorskiej w Murchin i Neusterlitz (NRD). Uczestniczy w wielu plenerach i wystawach poplenerowych organizowanych przez WDK w Koszalinie, oraz placówki upowszechniania kultury na terenie województwa koszalińskiego. Wystawy indywidualne: 1984 w kawiarni WDK w Koszalinie; 1987 w Klubie Książki i Prasy "Ruch" w Gościnie; 1989 w Miejskim Klubie NOT w Kołobrzegu; 1990 w Małej Galerii w Kołobrzegu; 1998 w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu; 1999 w BWA - Piła; 1999 w Domu Kultury - Ustronie Morskie W kołobrzeskiej Galerii Sztuki Współczesnej bierze udział w wystawach: 1992 - Twórczość artystów woj. koszalińskiego; 1993 - Twórczość artystów kołobrzeskich; 1994 - "Salon Letni'94" - twórczość artystów kołobrzeskich; 1995 - "Razem - Gemeinsam" - wspólna wystawa twórczości artystów kołobrzeskich i artystów z Berlina - Pankow; 1995 - "Salon Letni'95" - twórczość artystów kołobrzeskich; 1996 - "Salor Letni'96" - twórczość artystów kołobrzeskich oraz w Berlinie - Pankow; 1994 - Galeria "Albatros - 1995 - Galeria "Pankow" - "Razem - Gemeinsam"; 1998 - GSW w Kołobrzegu.


Łucja Spejczas Końko

Łucja Spejczys Końko urodziła się w Wilnie. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni malarstwa prof. Tymona Niesiotowskiego i prof. Stanisława Bo-rysowskiego. Dyplom uzyskała w roku 1956. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W Kołobrzegu mieszka od roku 1956. Uprawia malarstwo sztalugowe. Swoje prace wystawiała we wszystkich wystawach środowiskowych w Kołobrzegu, Koszalinie, Warszawie. Brała udział w międzynarodowym Plenerze Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki "Osieki" Wystawy za granicą: w Berlinie, Torgelow, Neubrandenburgu. Wystawy indywiualne: w kołobrzeskiej Małej Galerii w latach 1970, 1977, 1985. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy Kanada, USA).


Mirosława Zimecka Szerląg

Mirosława Zimecka Szerląg urodzona w Kozeninie, pow. Opoczno. Wychowała się w Kowalu na Kujawach. W roku 1964 ukończyła kołobrzeskie Studium Nauczycielskie (malarstwo pod kierunkiem Ireny Za-horskiej i Elżbiety Dudzik). W Kołobrzegu mieszka od 1962 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe. W latach 1978 - 1998 l zrealizowała cykl wystaw indywidualnych malarstwa w ośrodkach sanatoryjnych, w Garnizonowym Klubie Oficerskim i innych placówkach wojskowych oraz w KMPiK w Kołobrzegu. Uczestniczyła w wielu plenerach i wystawach poplenerowych organizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na terenie kraju. Od roku 1991 brata udział we wszystkich wystawach Grupy Kołobrzeg w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. W roku 1995 brała udział w wystawie "Razem - Gemeinsam" w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu i w Galerii w Berlinie - Pankow. Prace jej znajdują się w wielu instytucjach państwowych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Austria, Anglia).


Dorota Stelmaszczyk - Szwed

Dorota Stelmaszczyk - Szwed urodziła się w Chełmie. W 2004 roku ukończyła Europejską Akademię Sztuk w Warszawie. Uzyskała dyplom na Wydziale Projektowania Graficznego (ilustracje do książki Jonathana Carrolla „Kości Księżyca") pod kierunkiem prof. Mieczysława Wasilewskiego oraz z rysunku (temat: Sen) pod kierunkiem prof. Anety Jaźwińskiej. Studiowała również malarstwo w pracowni prof. Barbary Szubińskiej. Mieszka w Warszawie. Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę komputerową. Zajmuje się również scenografią. Wystawy: 2006 – udział w konkursie „Start!" Samsung Art Master, wystawa i aukcja charytatywna obrazów w CSW w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, 2005 – wystawa indywidualna w galerii „Pod Mostem" w Warszawie, 2001 – udział w wystawie zbiorowej i aukcji obrazów „Gwiazdy na Gwiazdkę" Hotel Jan III Sobieski, 2000 – udział w wystawie zbiorowej artystów chełmskich w Chełmie.


Hanna Ściesińska Gumowska

Hanna Ściesińska Gumowska - córka Adeli i Jerzego Sciesińskich, kołobrzeżanka - urodzona w Chełmie. W roku 1978 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1978 - 81 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, m. in. w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego, prof. Mieczysława Wiśniewskiego oraz w Zakładzie Witrażu Konstantego Lyskowskiego. W roku 1981 wyprowadziła się do Szwecji. Jest związana emocjonalnie i rodzinnie z Kołobrzegiemn i kręgiem plastyków kołobrzeskich. Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe. Wystawy indywidualne - w Szwecji: 1991 - Bro Centrum; 1991, 1992 - Kungsangen Art Gallen; 1992 - Stokholm Alberts Gallere; 1993 - Jakobsberg ABF; Wiksjó; Órebro Carl Larsson Hus; Bro Stationshus; 1994 - Galleffta Gard - Bro; Kusangen - I.J. - K.E; 1999 - Stockholm, Cafe Piastowska; 1999 - Surahammars Herrgard; w Polsce: 1996 - Kołobrzeg, Galeria Sztuki Współczesnej. Udział w wystawach zbiorowych: 1991 i 1992 - Kołobrzeg, Galeria Sztuki Współczesnej "Interdyscyplinarna Wystawa Twórczości Artystów województwa koszalińskiego"; 1993 - Kołobrzeg, GSW, ,VII wystawa Twórczości Grupy Kołobrzeg"; 1994, 95, 96, 98 - Kołobrzeg, GSW, "Salon Letni"; 1996 i 1997 - Kołobrzeg GSW, "Razem - Gemeinsam"; 1996 i 1997 - Berlin, Galeria Pankow, "Razem - Gemeinsam" - Berlin, Galeria "S"; 1999 - Yasby Konsthall "50x50" (ogólnoszwedzka).


Maria Róża Kobarska

Maria Róża Kobarska - ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w 1984 r. Członek PSEP - stowarzyszenia zrzeszającego artystów plastyków. Zajmuje się malarstwem sztalugowym (olej, akwarele) i rysunkiem. Uczestniczyła w wystawach środowiska eksponowanych zbiorowo w Kołobrzegu, Koszalinie, Kłodzku, Szczecinie, Krzeszowicach, Dźwirzynie, Międzyzdrojach, Połczynie Zdrój, Ostrowie Wielkopolskim, Ustroniu Morskim, Darłowie, Krakowie oraz za granicą - Niemcy. Autorka wystawy indywidualnej w salonie wystawowym KMPiK w Kołobrzegu w 1989 r. Razem 40 wystaw. Prace w zbiorach instytucji i osób prywatnych w kraju.

... oraz:

 • Renata Fenn
 • Helena Leźnicka
 • Aleksandra Łojek - Szymanowska
 • Beata Wachecka
 • Elżbieta Waszczuk
 • Adriana Rękas
 • Bożena Sawicka
 • Iwona Sawicka
 • Małgorzata Słoniewicz
 • Maria Róża Kobarska
 • Maria Kożurno
 • Danuta Król
 • Wojciech Dopierała
 • Roger Gribben
 • Krzysztof Ramocki
 • Kazimierz Ratajczyk
 • Wiesław Stępień
 • Łukasz Ogrodowczyk
 • Mirosław Nowosza

Byli członkowie:

 • Iwanicka Mirella
 • Kolasa Tomasz
 • Kubicki Dominik
 • Mazur - Tężycka Hanna
 • Ramocki Krzysztof
 • Tężycki Janusz
 • Mazur Dariusz
 • Waligóra Dorota
 • Rymaszewska Iwona
 • Stelmaszczyk Dorota
 • Bobkowska Joanna
 • Drozd Anna
 • Rafiński Andrzej
 • Majchrzak Andrzej
 • Kmieciak Krystyna
 • Wietrzyński Andrzej

Kalendarium

1958

Wystawa malarstwa - Kazimierz Cebula, Adela Fidyk - Ściesińska, Jerzy Ściesiński - Kołobrzeg, Powiatowy Dom Kultury, "Fregata", ul. Dworcowa.

1961

Wystawa malarstwa i grafiki plastyków kołobrzeskich - Elżbieta Dudzik, Irena Zahorska, Łucja Końko, K. Cebula, J. Ściesiński. (Org. Wydział Kultury PPRN -Kołobrzeg) - Koszalin. Muzeum.

1962

I wystawa malarstwa i grafiki Grupy plastyków kołobrzeskich - K. Cebula, E. Dudzik, Ł. Końko, J. Ściesiński, I. Zahorska, O. Szerląg - Kołobrzeg, Powiatowy Dom Kultury.

1962

Wystawa malarstwa i grafiki plastyków kołobrzeskich - K. Cebula, E. Dudzik, Ł. Końko, J. Ściesiński, I. Zahorska (grupa poetycko - plastyczna "Reda") - Szczecin, Muzeum Pomorza Zachodniego, ul. Staromłyńska.

1963/64

II wystawa malarstwa i grafiki Grupy plastyków kołobrzeskich - K. Cebula, J. Ściesiński, E. Dudzik, I. Zahorska, Ł. Końko, A. Ściesińska, O. Szerląg, A. Maciejewski - Kołobrzeg, Muzeum.

1968

III wystawa malarstwa i grafiki - I. Zahorska, E. Dudzik, Ł. Końko, A. Ściesińska, K. Cebula, O. Szerląg, J. Ściesiński, A. Maciejewski, A. Rafiński - Kołobrzeg, Mała Galeria, Powiatowy Dom Kultury.

1969

Wystawa malarstwa i grafiki Grupy Kołobrzeskiej - E. Dudzik, I. Zahorska, K. Cebula, J. Ściesiński - Szczecin, Brama Królewska.

1970

IV wystawa malarstwa i grafiki Grupy Kołobrzeg - E. Dudzik, Ł. Końko, A. Ściesińska, I. Zahorska, K. Cebula, J. Ściesiński, O. Szerląg, A. Rafiński - Kołobrzeg, Mała Galeria, Powiatowy Dom Kultury, ul. Solna 1.

1971

Malarstwo i grafika Grupy Kołobrzeg - E. Dudzik, Ł. Końko, I. Zahorska, A. Ściesińska, K. Cebula, J. Ściesiński, O. Szerląg, A. Rafiński - Neubrandenburg, Ośrodek Kultury.

1972 - 74

Malarstwo i grafika Grupy Kołobrzeg w NRD: E .Dudzik - Markiewicz, Ł. Końko, I. Zahorska, A. Ściesińska, K. Cebula, J. Ściesiński, O. Szerląg - Ueckermunde, Prenzlau, Pasewalk.

1975

V wystawa malarstwa i grafiki Grupy Kołobrzeg - I. Zahorska, E. Dudzik - Markiewicz, Ł. Końko, A. Rafiński, A. Ściesińska, J. Ściesiński, K. Cebula, O. Szerląg, H. Mazur - Tężycka - Kołobrzeg, Mała Galeria, PDK ul. Solna 1.

1976

Malarstwo i grafika Grupy Kołobrzeg - I. Zahorska, E. Dudzik - Markiewicz, Ł. Końko, K. Cebula, A. Rafiński, A. Ściesińska, J. Ściesiński, O. Szerląg, H. Tężycka - Berlin, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej.

1979

Grupa Kołobrzeg - malarstwo, grafika i rysunek - K. Cebula, Ł. Końko, J. Ściesiński, O. Szerląg, H. Tężycka, A. Rafiński, W. Szostało, J. Tężycki, W. Wawrzyszko - Kołobrzeg, Klub MPiK, ul. Zwycięstwa.

1980

VI wystawa prac Grupy Kołobrzeg - malarstwo, grafika, metaloplastyka, projekty wnętrz, plakat - K. Cebula, Ł. Końko, H. Tężycka, A. Ściesińska, J.Ściesiński, W. Szostało, A. Rafiński, J. Tężycki, W. Wawrzyszko, I. Rodowicz, J. Rybczyński - Warszawa, Stołeczny Dom Wojska Polskiego (Za Żelazną Bramą).

1980

Jak wyżej - Kołobrzeg, Mała Galeria PDK.

1991

Interdyscyplinarna Wystawa Twórczości Artystów Województwa Koszalińskiego z udziałem Grupy Kołobrzeg - K. Cebula, Ł. Końko, A. Ściesińska, J. Ściesiński, H. Tężycka, J. Rybczyński, O. Szerląg, R. Cebula - Fenn, H. Ściesińska - Gumowska, Z. Jasnoch, W. I. Koźmińska, A. Rabczuk - Kantorysińska, M. Piętka, K. Ramocki oraz 11 autorów z Koszalina - Kołobrzeg, GSW.

1992

Interdyscyplinarna Wystawa Twórczości Artystów Województwa Koszalińskiego z udziałem Grupy Kołobrzeg - K. Cebula, Ł. Końko, A. Ściesińska, J. Ściesiński, H. Tężycka, J. Rybdcyński, O. Szerląg, R. Cebula - Fenn, H. Ściesińska - Gumowska, Z. Jasnoch, W. I. Koźmińska, A. Rabczuk - Kantorysińska, M. Piętka, K. Ramocki oraz 11 autorów z Koszalina - Kołobrzeg, GSW.

1993

Interdyscyplinarna Wystawa Twórczości Artystów Kołobrzeskich - K. Cebula, R. Cebula - Fenn, H. Gumowska, Z. Jasnoch, Ł. Końko, W. I. Koźmińska, A. Ściesińska, J. Ściesiński, H. Tężycka, O. Szerląg, J. Rybczyński, A. Rafiński, K. Ramocki, M. Piętka, A. Rabczuk - Kantorysińska, M. Zimecka - Kołobrzeg, GSW.

1994

"Salon Letni'94" - Interdyscyplinarna Wystawa Twórczości Artystów Kołobrzeskich - K. Cebula, R. Cebula - Fenn, O. Szerląg, H. Tężycka, J. Tężycki, J. Ściesiński, J. Rybczyński, Ł. Końko, A. Rafiński, A. Ściesińska, M. Piętka, H. Gumowska, M. Zimecka, Z. Jasnoch, W. I. Koźmińska, K. Ramocki, A. Lipień - Kołobrzeg, GSW

1995

"Salon Letni '95" wystawa malarstwa i grafiki artystów kołobrzeskich - K. Cebula, R. Cebula - Fenn, H. Ściesińska - Gumowska, Z. Jasnoch, Ł. Końko, W. I. Koźmińska, A. Lipień, M. Piętka, K. Ramocki, J. Rybczyński, O. Szerląg, J. Ściesiński, J. Tężycki, M. Zimecka, M. Iwanicka, W. Szostało - Kołobrzeg, GSW

1996

"Salon Letni '96" wystawa malarstwa i grafiki artystów kołobrzeskich - K. Cebula, R. Cebula - Fenn, H. Ściesińska - Gumowska, Z. Jasnoch, Ł. Końko, W. I. Koźmińska, A. Lipień, M. Piętka, K. Ramocki, J. Rybczyński, O. Szerląg, J. Ściesiński, J. Tężycki, M. Zimecka, M. Iwanicka, W. Szostało - Kołobrzeg, GSW

1998

"Salon Letni '98" interdyscyplinarna wystawa twórczości artystów kołobrzeskich - K. Cebula, R. Cebula - Fenn, J. Desbrosses - Glawer, H. Ściesińska - Gumowska, Z. Jasnoch, Ł. Końko, A. Lipień, W. I. Koźmińska, W. Pakmur, K. Ramocki, M. Zimecka - Szerlag, W. Szostało, J. Tężycki, R. Gryczko, A. Maciejewski, H. W. Towarek, W. Wiśniewski - Kołobrzeg, GSW

1999

"Salon Letni'99" Grupa Kołobrzeg - K. Cebula, R. Cebula - Fenn, P. Dudek, J. Desbrosses - Glawer, H. Ściesińska - Gumowska, D. Kaleta, B. Konarska, Ł. Końko, W. I. Koźmińska, A. Lipień, A. Maciejewski, J. Mazur, W. Pakmur, K. Ramocki, M. Zimecka - Szerląg, W. Szostało, J. Ściesiński, J. Tężycki, H. W. Towarek, R. Wiśniewski - Kołobrzeg, GSW

2000 - 2002

Grupa Kołobrzeg bierze udział w cyklu wystaw na terenie Szwecji

In memoriam

Olgierd Szerląg

OLGIERD SZERLĄG - Urodził się w 1920 roku w Pilźnie. Ukończył Gimnazjum Pijarów w Krakowie i po wojnie Wolną Szkołę Malarstwa i Rysunku w Lublinie (filia krakowskiej ASP) w pracowni prof. St. Szczepańskiego i prof. Z. Kononowicza. Wychowany był w atmosferze domu związanego ze sztuką. Uprawiał twórczość w zakresie: malarstwa sztalugowego, mozaiki, grafiki użytkowej i medalierstwa z metaloplastyką. Był rzeczoznawcą Sztuki Współczesnej powołanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1945 roku. Wystawy indywidualne: 1956 - 57 - Klub ZPAP w Zakopanym; 1977 - w Małej Galerii w Kołobrzegu; 1979- Galeria "U" i salon BWA w Koszalinie; 1980- jubileuszowa wystawa w Gladsaxe (Dania) oraz Galeria im. Friedlander Tor w Neubrandenburgu (Niemcy); 1983- Jubileuszowa wystawa 40-lecie pracy twórczej- Mała Galeria w Kołobrzegu; Udział we wszystkich wystawach GRUPY KOŁOBRZEG w Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinie, Neubrandenburgu, Berlinie, Warszawie oraz 1945 (jesień) - Pierwsza powojenna wystawa w Nowym Sączu; 1949- Ogólnopolska wystawa "Sport w Sztuce" w Zakopanem; 1954 - 55 - "Pejzaż Tatrzański" - Zakopane; 1955 - Wystawa "Ludzie i Życie Podhala" - Zakopane; 1958- Wystawa "Młode Malarstwo Polskie"- Moskwa, Bratysława, Berlin; w latach 1950-60 udział w ogólnopolskich wystawach w Radomiu i Krakowie;  1995 - udział w wystawie 40-lecia ZPAP - Koszalin- Słupsk (Koszalin); Do roku 1960 mieszkał i tworzył w Zakopanem. W roku 1960 zamieszkał w Kołobrzegu. Tu projektował i realizował indywidualne mozaiki: w W.D.W. Kopalni Węgla Kamiennego "Turów" w Kołobrzegu; D.W. Kopalni Węgla "Rydułtowy’ w Ustroniu Morskim; Dom Rybaka i Dom Pracy Twórczej Politechniki Poznańskiej w Kołobrzegu; także w domu prywatnym. Pod jego kierunkiem powstały mozaiki: Zakład Przyrodniczoleczniczy (nr 1), D.W. "Górnik", Zakład Chemiczny "Chemik", Garnizonowy Klub Oficerski w Kołobrzegu oraz D.W.NBP w Dźwirzynie. Indywidualnie wykonał wiele projektów architektury wnętrz i in. Obrazy jego znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granica. Otrzymał m.in. Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w roku 1996.


Ludwik Piętka

LUDWIK PIĘTKA - urodził się w roku 1908 w Surochowie, woj. podkarpackie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Samborze, a następnie PIRRiR - Państwowy Instytut Robót Ręcznych i Rysunku w Warszawie, gdzie zdobył podstawowe umiejętności w zakresie plastyki. Został malarzem i metaloplastykiem. Debiutował przed wojną na wystawie zbiorowej w warszawskiej Zachęcie. Całe życie poświęcił pracy pedagogicznej. W Bytowie uczył w Liceum Pedagogicznym rysunku i prac ręcznych. Od roku 1960 w kołobrzeskim Studium Nauczycielskim prowadził pracownię obróbki metalu i był kierownikiem wydziału. Wykonywał metaloplastyczne portrety, elementy ołtarzy dla kościołów (m.in. w Bytowie, Kołobrzegu, Tuczempach pow. Jarosław). Wykonywał rzeźbę w drewnie a malarstwo stało się jego pasją życiową i pochłonęło go całkowicie dopiero po przejściu na emeryturę. Uczestniczył we wszystkich plenerach i przeglądach organizowanych przez Klub Plastyków Amatorów przy Woj. Domu Kultury w Koszalinie. W roku 1973 odbyła się jego indywidualna - retrospektywna wystawa w kołobrzeskiej Małej Galerii, następnie pokazana też w innych ośrodkach na terenie woj. koszalińskiego. Brał udział w wystawach ogólnopolskich (Wrocław, Warszawa, Kraków) i w byłej NRD ( Neubrandenburg Psewalk i in.). W roku 1974 uczestniczył w wystawie ogólnopolskiej w Budapeszcie. "Cechą charakterystyczną tej twórczości jest widoczne dążenie do zjawiska określonego autonomią malarstwa.(...). Realistyczne pejzaże i martwe natury w takim stopniu są odprzedmiotowione, o ile wizja autora tego potrzebuje dla podkreślenia ich sensu malarskiego. Tym samym rygorom Ludwik Piętka przyporządkowuje kolor(...). Teresa Skórowa (ze wstępu do katalogu- 1973r.) Ludwik Piętka zmarł w roku 1987.


Jerzy Chruściewicz

JERZY CHRUŚCIEWICZ - urodził się w roku 1924 w Kryłowie n/ Bugiem pow. Hrubieszów. Magister wychowania plastycznego, instruktor kategorii "S" w zakresie teatru i kategorii "S" w zakresie choreografii. Ukończył Studium Teatralne i Choreograficzne w Gdańsku. Studia Plastyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Od roku 1947 obok pracy nauczycielskiej, nieprzerwanie prowadził zajęcia plastyczne, zespoły teatralne i taneczne z młodzieżą szkół podstawowych, średnich, studentami SN oraz - dorosłymi. Od roku 1968 był instruktorem metodycznym, następnie wizytatorem wychowania plastycznego w pow. Kołobrzeskim. Równolegle z tą pracą uprawiał działalność twórczą w zakresie scenografii, rysunku, grafiki i malarstwa. Brał udział w plenerach i wystawach zbiorowych ZNP. Był założycielem - reżyserem i scenografem Teatrzyku Lalki i Aktora "PINOKIO", który działał 15 lat.


Jerzy Rybczyński

JERZY RYBCZYŃSKI - urodził się w 1941 r. w Łunińcu. Studiował na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkole sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1970 r. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiał malarstwo sztalugowe i rysunek, wykonywał projekty i realizacje z zakresu malarstwa monumentalnego. Od roku 1976 brał udział we wszystkich wystawach GRUPY KOŁOBRZEG (w Kołobrzegu, Koszalinie, Warszawie) oraz: 1985 i 1986 - SALON WIOSENNY w BWA w Kaliszu; 1986 - BWA Kalisz TRIENNALE RYSUNKU im. Tadeusza Kulisiewicza (nagroda); 1987 - Poznań, INTERART (nagroda); 1995 - Kołobrzeg, "RAZEM-GEMEINSAM" oraz kilka wystaw indywidualnych: 1986 - Wrocław, BWA, Galeria "AWANGARDA"- rysunek i malarstwo; 1986 - Kołobrzeg, Mała Galeria - rysunek i malarstwo; 1988 - Kołobrzeg, Mała Galeria- malarstwo; 1995 - Koszalin, Dom sztuki i Architektury - Jubileuszowa Wystawa 25-lecia pracy twórczej. Zmarł w tragicznych okolicznościach w roku 1995.


Siergiej Giergiejewicz Markin

SIERGIEJ GIEORGIEJEWICZ MARKIN - urodził się w roku 1950 w miejscowości Ałuszta na Półwyspie Krymskim (ojciec w młodości był oficerem carskim). Swa edukację artystyczną Siergiej zaczynał w 10-letniej Szkole Artystycznej im. Nikołaja Samikisza w Symferopolu. Studiował w Akademii Sztuk Pieknych im. Ilii Repina w Leningradzie (obecny Sankt Petesburg), którą skończył w roku 1976. Studia w Leningradzie - europejskim skarbcu dzieł sztuki pozwoliły mu zetknąć się z kulturą na bardzo wysokim poziomie co ukierunkowało jego charakter i nadało wyraz jego sztuce. Docelowym portem jego życia okazał się Kołobrzeg przypominający kameralnością krymską Jałtę nieodległą od Ałuszty. W Kołobrzegu, po wcześniejszych niepowodzeniach tułaczych, znalazł dla siebie najbardziej optymalne warunki dla egzystencji: bratnią duszę u Anny (...) którą poślubił w 1996 roku. Planował w Kołobrzegu założyć małą firmę, w której zająłby się tworzeniem dużych profesjonalnych portretów. W dawnym ZSRR jego prace prezentowano na wielu wystawach- najwcześniejsze w okresie trwania studiów. Jedne z ostatnich zorganizowano w Kijowie (1986), Symferopolu (1987) i rodzinnej Ałuszcie (1988). W Kołobrzegu jego prace były prezentowane w Hotelu "New Skampol" - 1997; w Miejskim Ośrodku Kultury, na wystawie "Razem-Gemeinsam"- 1997 (GSW) oraz w Ferdinadshof (Niemcy 1997). Sposobił się do przygotowania pierwszej wielkiej wystawy indywidualnej w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. Zmarł nagle 16.01.1998 roku. Pośmiertna wystawa jego dzieł odbyła się w styczniu 1999 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. Oprócz malarstwa, rysunku, grafiki uprawiał inne dziedziny sztuki: fresk, rzeźbę, projektował tkaninę artystyczną, mozaiki, zajmował się snycerstwem.


Ludwig Becker

LUDWIG BECKER urodzony 1934 r. w Mainz (Moguncja) w Niemczech. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Mainz jako dyplomowany projektant form, grafik i malarz. II miejsce w konkursie na plakat organizowanym przez Ecole de Art w Paryżu. Wystawy w Niemczech i Polsce, m. in. w Ustroniu Morskim, Koszalinie, Polanowie, Słupsku i Krakowie. Udział w Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Osiekach w latach 1998 i 2002. Wiele jego obrazów i rysunków znajduje się w prywatnym posiadaniu w kraju i zagranicą.